શનિવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2013

Gujarati Joke Part - 346

પિતાજી -(પુત્રને) તુ એ કેવી રીતે સિધ્ધ કરીશ કે લીલાં શાકભાજી ખાનારા લોકોને આંખોની કોઈ તકલીફ નથી હોતી.
પુત્ર - સહેલું છે પિતાજી, તમે કદી કોઈ ઘોડા કે બકરીને ચશ્મા પહેરેલા જોયા છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - (પોતાની પત્નીને) લે ડાર્લિંગ હું તારી માટે ગીફ્ટ લાવ્યો છુ.
પત્ની-(પેકેટ ખોલતા) શુ આ મતલબ વગરની ભેટ આપો છો, ચા ના કપ તો આપણા ઘરમાં ઢગલો પડ્યા છે.
સંતા - આ બહુ સરસ ભેટ છે, આ હંમેશા તારા હોઠને ચૂમતા રહેશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન : મોહન, રસગુલ્લા ખાવા હાનિકારક છે કે ફાયદાકારક ?
મોહન : 'અગર તુ ખવડાવે તો ફાયદાકારક, હું ખવડાઉં તો હાનિકારક !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 ટિપ્પણી: