રવિવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2011

Gujarati Joke Part - 121

એક બાળક ડોક્ટરને - ડોક્ટર સાહેબ, હું રોજ રાત્રે સપનુ જોઉ છું કે મારા પગમાં કાંટા ખૂંચી રહ્યા છે. આનો કોઈ ઈલાજ ખરો ? ડોક્ટર - હા, બિલકુલ સરળ, તુ રોજ ચપ્પલ પહેરીને ઉંધી જા, કાંટા નહી વાગે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
બંતા- અરે સંતા તે કાન પર કેળુ કેમ મુક્યુ છે ? સંતા- ઓ ભગવાન, તો શુ હું લંચમાં પેંસિલ ખાઈ ગયો શુ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પત્ની - મારો પુત્ર મને મા નથી કહેતો. પતિ - (ગુસ્સામા) હુ તેને એવી સજા આપીશ , એટલો મારીશ કે એ શુ એનો બાપ પણ તને મા કહીને બોલાવશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો