શનિવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2011

Gujarati Joke Part - 124

મૂરખલાલ : ક્યાં સુધી ભણ્યા છો ? મગનલાલ : બી.એ. મૂરખલાલ : કમાલ કરો છો યાર ! માત્ર બે અક્ષર જ ભણ્યા છો ! અને એ પણ ઊંધા !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ટીના - મમ્મી સામે જે આંટી આવ્યા છે તમનું નામ બાટલી છે. મમ્મી - એમનું નામ તો મધુ છે. તને આવું કોણે કહ્યું ? ટીના - એ તો સવારે દૂધવાળો બાટલી કહીને બોલાવે છે અને આંટી તરત જ બહાર આવે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
લાલી - મારો ભાઈ દિવસમાં દસ વખત કપડાં બદલે છે. ટોની - શુ એ ફિલ્મોમાં કામ કરે છે ? લાલી - ના, એ તો છ મહિનાનો જ છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો