ગુરુવાર, 13 જાન્યુઆરી, 2011

Gujarati Joke Part - 123

ભિખારી - (દુકાનદારને) હુ ભિખારી જેઓ દેખાવુ છુ, પણ હકીકતમાં ભિખારી નથી લેખક છુ ? દુકાનદાર - કયુ પુસ્તક લખ્યુ છે તમે ? ભિખારી - પૈસા કમાવવાના 101 ઉપાય - એ મારુ લેટેસ્ટ પુસ્તક છે. દુકાનદાર - તો પછી ભીખ કેમ માંગે છે. ભિખારી - અરે એ તો હુ પણ એ પુસ્તકનો એક નુસખો અજમાવીને જોઈ રહ્યો છુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પરેશ નિશાળે જઈ રહ્યો હતો. રસ્તામાં એક માણસે તેને પૂછ્યું : 'બેટા ! હું આ ફુટપાથ પર સીધો ચાલતો રહીશ તો હૉસ્પિટલે પહોંચી જઈશ ?' પરેશે કહ્યું : 'ના. ત્યાં પહોંચવા માટે તમારે રસ્તાની વચ્ચોવચ્ચ ચાલવું પડશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
સંતા - ઘરમાં શાસન કેવી રીતે ચલાવવુ નામના પુસ્તકથી તમને કોઈ ફાયદો થયો ? બંતા - નહી. સંતા - કેમ ? બંતા - પત્નીએ મને પુસ્તક વાંચવાને તક જ ન આપી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો