શનિવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2011

Gujarati Joke Part - 117

શેઠ : તને એક અઠવાડિયાની રજા શા માટે જોઈએ છે ? નોકર : મારાં લગ્ન છે. શેઠ : ક્યા મૂરખની છોકરી તારી સાથે લગ્ન કરે છે ? નોકર : તમારી દીકરી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
શિક્ષક - તારું અંગ્રેજી કાંચું છે. માટે મેં તને આ પાઠ 10 વખત લખવા કહ્યો હતો, પણ તે 5 વખત જ લખ્યો. મોનૂ-સર, મારું ગણિત પણ કાચું છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'આપને હું દર મહિને ડૉક્ટર પાસે જતા જોઉં છું. દવાઓ પણ ખાસ્સી લાવો છો. આપને શી તકલીફ છે ?' 'તકલીફ તો કશી જ નથી. પણ વાત જાણે એમ છે કે એ ડૉકટર મારો ભાડવાત છે. એ ભાડું ચૂકવતો નથી, એટલે મારી રીતે હું વસૂલ કરું છું.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો