સોમવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 223

એક નવવધૂને તેના સસરા મીઠાઈ ખવડાવતા બોલ્યા - મીઠાઈ લો, મોઢુ ખોલો.
સાસુએ હાથ રોકતા કહ્યુ - અરે રહેવા દો, એ દિવસો ન આવે કે વહુ આપણી સામે મોં ખોલે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક મુરખના સરદારે મોબાઈલ પાણીમાં નાખ્યો અને બોલવા લાગ્યો, 'આવ જલદી આવ.'
એક રાહદારી : 'એમ કંઈ પાણીમાં નાખેલો મોબાઈલ પાછો આવતો હશે ?'
મૂરખનો સરદાર : 'શું કામ ન આવે ? ડોલ્ફિન છે !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ (ગુસ્સામાં) : 'હવે તું તારી મા પાસે ચાલ્યા જવાની ધમકી આપીશ. ખરું ને ?'
પત્ની : 'ના, એવી ભૂલ હું નહીં કરું. હું તો મારી માને અહીં જ બોલાવવાની છું.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો