ગુરુવાર, 2 ફેબ્રુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 221

સંતા - એવુ શુ છે જે એકસાથે પાણીની ઉપર અને પાણીની નીચે હોવા છતાં પલળતુ નથી. ?
બંતા - માથા પર પાણીથી ભરેલી ડોલ લઈને પુલ પાર કરતો માણસ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની (પતિથી)- તમે આટલા વર્ષથી વકિલાત કરી રહ્યાં છો, બતાવો કે જનમટીપથી પણ મોટી કોઈ સજા હોય છે?
પતિ- હોય છે ને...જરૂર હોય છે, હું એ જ તો ભોગવી રહ્યો છું.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*
એક સર્જકને કોઈએ પૂછ્યું : 'તમે નસીબમાં માનો છો ?'
'હાસ્તો. મારા દુશ્મનોની સફળતાને હું બીજા કયા શબ્દથી વર્ણવી શકું ?'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો