મંગળવાર, 31 જાન્યુઆરી, 2012

Gujarati Joke Part - 220

ગટ્ટુ પોલીસસ્ટેશન ગયો ફરિયાદ નોંધાવા માટે.
ગટ્ટુ : કોઈ મને ફોન પર ધમકાવે છે.
પોલીસ : કોણ ?
ગટ્ટુ : ટેલીફોન વાળા. મને કહે છે કે બિલ ના ભર્યું ને તો કાપી નાખીશું.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક યુવાનનુ મૃત્યુ થઈ ગયુ. બેસણામાં બેસેલા લોકો પરસ્પર વાતો કરી રહ્યા હતા,
બિચારાનુ બે મહિના પહેલા તો લગન થયા હતા.
બિચારો ચલદી મુક્ત થઈ ગયો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - ગઈકાલે હું પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં ગયો હતો.
બંતા - અરે, હુ પણ ત્યાં જ હતો, મને ન જોયો ?
સંતા - અરે નહી, કયાં પિંજરામાં હતો ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો