શનિવાર, 8 સપ્ટેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 303

સંતા- મારી આવકનો મોટો ભાગ તો જાહેરતો પાછળ જ વપરાય જાય છે.
બંતા - પણ મેં કદી તમારી કોઈ વસ્તુની જાહેરાત નથી જોઈ.
સંતા - એ તો ઠીક છે, પણ મારી પત્ની જાહેરાત વાંચે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

છગન : મારા પપ્પાના હાથ નીચેથી ઢગલાબંધ ગાડીઓ પસાર થાય છે.
મગન : તારા પપ્પા કામ શું કરે છે?
છગન : ટ્રાફિક હવાલદાર છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ : હે મહારાજ! હું મારી પત્નીથી ત્રાસી ગયો છું, કોઈ ઉપાય બતાવો.
સાધુઃ જો ઉપાય ખબર હોત તો મારે સાધુ થોડું બનવુ પડત.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો