બુધવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 305

સંતા પોતાના ઘરે આંસરિંગ મશીન લઈ આવે છે. બીજા દિવસે બંતા તેને ફોન કરે છે. આંસરિંગ મશીનથી અવાજ આવે છે. સંતા ઘરે નથી, તમે તમારો મેસેજ રેકોર્ડ કરી દો.
બંતા - મને મૂર્ખ સમજે છે. ઘરે હોવાં છતાં પણ બોલે છે કે ઘરે નથી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પ્રેમિકા - તમે તો બસ કામમાં જ લાગ્યા રહો છો, મારી તો તમે પરવા જ નથી કરતા.
પ્રેમી - એક વાત સાંભળી લે, પ્રેમ કરનારા દુનિયાની પરવા નથી કરતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નેતા : ઠીક છે ! હું તને ડ્રાઇવર તરીકે નોકરી ઉપર રાખી લઉ છું, તારી સ્ટાર્ટિંગ સેલેરી ત્રણ હજાર રુપિયા,
બોલો મંજૂર! ડ્રાઇવર : જી સર, મંજૂર ૧ સ્ટાર્ટિંગ સેલેરી તો ઠીક છે, પરંતુ ગાડી ચલાવવાના કેટલા મળશે તે પણ જણાવી દો!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો