રવિવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 307

ગણિતના શિક્ષક - સમીકરણ શુ છે ?
અંકિત - સર, સમી મારી બહેન છે અને કરણ મારો ભાઈ, બંને હંમેશા એક બીજા સાથે લડ્યા જ કરે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દારૂડિયાને પોલીસે અટકાવ્યો : ક્યાં જાય છે ?
દારૂડિયો : દારૂના ગેરફાયદા વિશે લેકચર સાંભળવા
પોલીસ : અત્યારે ? રાત્રે ?
દારૂડિયો : હા. ઘરે જાઉં છું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બુધ્ધુરામ : ડૉકટર, મારે એક મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે !
ડૉકટર : શું થયું ?
બુધ્ધુરામ : વાત કરતી વખતે મને માણસનો અવાજ સંભળાય છે, પણ જોઈ શકાતો નથી.
ડૉકટર : આવું કેટલા વખતથી થાય છે ?
બુધ્ધુરામ : જ્યારથી ઘરમાં ટેલિફોન આવ્યો છે !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો