સોમવાર, 24 સપ્ટેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 311

અંકલ : 'બંટી, તું મોટો થઈને શું બનીશ ?'
બંટી : 'ટીચર.'
અંકલ : 'પણ એને માટે તો બહુ બધું ભણવું પડે.'
બંટી : 'ના, અંકલ અમારા ટીચર બધું અમને જ પૂછ્યા કરે છે. ભણવું તો અમારે જ પડે છે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર બાળકોને - ભારતની જનસંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે અને દેશમાં દર ત્રણ મિનિટે કોઈ સ્ત્રી એક બાળકને જન્મ આપે છે. તો બોલો જનસંખ્યા પર કેવી રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય.
ચિકુ - મેડમ, મેડમ, આપણે સૌથી પહેલા પેલી સ્ત્રીને શોધવી જોઈએ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતાસિંહને મનોવિજ્ઞાન વાંચવાની સૂજી, તે તેમાં ડૂબી ગયા. એક દિવસ તેમનો એક મિત્ર મળ્યો. સંતાસિંહએ તેને કહ્યુ - મેં સાંભળ્યુ હતો કે તારું મૃત્યુ થઈ ગય છે.
મિત્રએ કહ્યુ કે - પણ હું તો તમારી સામે ઉભો છુ.
સંતાએ કહ્યુ - અસંભવ, કારણકે જેણે મને બતાવ્યુ હતુ તે તમારાથી વધુ ભરોસાવાળો છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો