મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2012

Gujarati Joke Part - 308

બંતાએ બગીચા માટે નોકર રાખ્યો હતો. એક દિવસ નોકર ઘરના ઓટલે જ બેસી રહ્યો હતો.
ત્યારે બંતાએ કહ્યુ - અરે, તુ અહીં જ બઠો છે ? જા બગીચામાં પાણી છાંટ.
નોકર - પણ શેઠજી બહાર વરસાદ આવી રહ્યો છે.
બંતા - તો જા છત્રી લઈને પાણી નાખ, આળસુ કહીનો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - તુ કેટલી ભોળી છે. શુ તુ મારી આંખોમાં મારા દિલની સ્થિતિ નથી વાંચી શકતી ?
પત્ની - તમે તો જાણો છો કે હુ ભણેલી નથી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પોપટ -આજે જીવનમાં પહેલી વખત એલાર્મ ઘડિયાળને લીધે મારી ઊઘ ખૂલી.
મિત્ર - કેમ અત્યાર સુધી એલાર્મનો અવાજ કાને નહોતો પડતો.
પોપટ -ના, એવું નથી પણ આજે પત્નીએ ઘડિયાળ મારા માથા પર મારી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો