બુધવાર, 2 નવેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 180

કોઈએ છગનને પૂછ્યું : 'અગર આપકી બીવી કો ભૂત ઉઠા કે લે જાય તો આપ ક્યા કરોગે ?'
છગન : મૈંને ક્યા કરના હૈ ભાઈ, ગલતી ભૂત કી હૈ તો વો ખુદ ભુગતેગા ના !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - જો કોઈ સુંદર યુવાન મને ભગાવીને લઈ જતો હોય તો તમે શુ કરો ?
પતિ - હું તેને કહીશ ભાઈ ભાગીશ નહી, આરામથી લઈ જા.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

લેડી ડૉક્ટર (મહેશને) તમે રોજ સવારે ઉભા રહીને સ્ત્રીઓને કેમ તાકતા રહો છો
રમેશ (ડૉક્ટરને) ડૉક્ટર સાહેબ, તમે જ તો બોર્ડ પર લખી રાખ્યુ છે કે સ્ત્રીઓને જોવાનો સમય સવારે 9 થી 11.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો