શુક્રવાર, 18 નવેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 188

સંતા-બંતા એક દિવસ હોટલમાં જમવા ગયા.
સંતા(બંતાને) - અરે યાર જમવામાં સ્વાદ નથી.
બંત(વેઈટરને) - વેઈટર, સ્વાદ લઈને આવો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

વાળંદની દુકાનમાં એનો દીકરો આવ્યો હતો. ગ્રાહક વધ્યા એટલે દીકરાએ પૂછ્યું : 'હું હજામત કરતો થાઉં ?'
ખચકાટ સાથે વાળંદ : 'ફાવશે ? જો ક્યાંક અસ્ત્રો લાગી ન જાય, તને !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - પ્રિયે, જો હુ મરી જઉં અને તમે વિધુર થઈ જાવ તો શુ કરો ?
પતિ - એ જ જે મારા મર્યા પછી તુ કરતી.
પત્ની - શુ કહ્યુ ! તો એ દિવસે તમે મને જૂઠુ વચન આપ્યુ હતુ કે તમે મારા મર્યા પછી બીજા લગ્ન નહી કરો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો