રવિવાર, 20 નવેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 189

ઘણા લાંબા સમયથી બંતાના લગ્ન થતા ન હતા. બંતાએ પરંશાન થઇને ફંડુ ટાઇમ્સના મેટ્રિમોનિયલમાં જાહેરાત આપી જેમાં લખ્યું હતું 'પત્ની જોઇએ છે.'
વળતા બે દિવસો પછી બંતાને ૧૦૦ જવાબો મળ્યા 'મારી લઇ જાઓ.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દાદાજી - આયુષ, બેટા બતાવ તો અક્કલ મોટી કે ભેંસ ?
આયુષ - દાદાજી, પહેલા મને બંનેની જન્મતારીખ બતાવો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક પતિએ પોતાના પડોશીને કહ્યુ કે - મોટા નિશાનેબાજ બનો છો. ખબર છે, મારી પત્ની બચી ગઈ. નહિ તો તમારી બંદૂકથી તેને ગોળી વાગી જાત. હુ હમણા પોલીસ પાસે જઉ છુ...
પડોશીએ તેમને રોકતા કહ્યુ કે - આવુ ન કરતા, પણ તમે ચાહો તો મારી પત્નીને ગોળી મારીને બદલો વાળી શકો છો.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો