રવિવાર, 6 નવેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 182

સાંભળ્યુ છે કે તારા પપ્પાના એક ઈશારે ટ્રેફિક ચાલે છે ?
સાચી વાત છે.
તારા પપ્પા શુ કરે છે ?
ટ્રાફિક પોલીસ છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ધીરુભાઈ : હેલો હું ધીરું બોલું છું…ધીરું…
કાકા : કોણ બોલે છે ? કાંઈ સંભળાતું નથી…
ધીરુભાઈ : હું ધીરું બોલું છું…ધીરુ…ધીરુ….
કાકા : જખ મારવાને ધીરુ બોલે છે. જરા જોરથી બોલને….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ખુશખુશાલ પતિ : 'રવિવાર સારી રીતે ગાળવા માટે હું છેલ્લા શૉની ત્રણ ટિકિટ લાવ્યો છું.'
પત્ની : 'કેમ ત્રણ ?'
પતિ : 'કેમ વળી…. એક ટિકિટ તારી અને બે તારાં મા-બાપની ! થઈ ગઈને ત્રણ !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો