ગુરુવાર, 10 નવેમ્બર, 2011

Gujarati Joke Part - 184

મનોજ : 'વહાલી ! તું મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે ?'
રીટા : 'હા, ખરેખર !'
મનોજ : 'જો હું મરી જઈશ તો તું ખૂબ રડીશ ?'
રીટા : 'હા, ખૂબ જ.'
મનોજ : 'તો પછી તું રડી બતાવ.'
રીટા : 'પણ પહેલાં તું મરી બતાવ !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા- યાર બંતા, પચાર રૂપિયા આપ. બંતા- અરે મારી હેસિયત તો જો! પચાસ રૂપિયા માંગી રહ્યો છે! સંતા- તો મને સો રૂપિયા આપી દે.
બંતા- ઓયે, તારી હેસિયત તો જો ! સો રૂપિયા માંગી રહ્યો છે!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક - શિયાળામાં દિવસો નાના અને ગરમીમાં દિવસો મોટા કેમ હોય છે ?
વિદ્યાર્થી - સર, ઠંડીમાં ચીજો સંકોચાઈ જાય છે, અને ગરમીમાં પ્રસરી જાય છે એટલે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો