સોમવાર, 6 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 292

પતિ - તુ ભિખારીયોને રોજ ખાવાનું કેમ આપે છે ?
પત્ની - એક એ જ તો છે જે વગર કશું બોલે ચૂપચાપ ખાઈ લે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

દર્દી: ડોક્ટર, સર્જરી કર્યા પછી હું વાયોલિન વગાડી શકીશ?
ડોક્ટર: ચોક્કસ, કેમ નહીં?
દર્દી: અરે વાહ! આ પહેલાં તો મેં ક્યારેય નહોતું વગાડ્યું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મધુ - તમારા શરીર પર આ શાના નિશાન છે.?
શ્રીમતી પોપટ - કાલે મારા પતિએ મને માર્યુ હતું.
મધુ - પણ તમારા પતિ તો ગઈકાલે બહાર ગયા હતા ને ?
શ્રીમતી પોપટ- હુ પણ એવું જ સમજતી હતી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો