શુક્રવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 301

સંતા - તને ખબર છે બંતા, પેલા મગનિયા પર કેટલી મોટી મુસીબત આવી પડી ?
બંતા - નહી યાર, કેમ શુ થયુ ?
સંતા - મારી પત્ની તેની સાથે ભાગી ગઈ, બિચારો મગન.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિએ પત્નીને એક કપ ચા બનાવી આપવાનું કહ્યુ.
પત્નીએ કહ્યુ - તુ જાતે બનાવી લે.
પતિ - મારા માથામાં દુ:ખાવો છે
પત્ની - મારું ગળુ દુ:ખી રહ્યુ છે.
પતિ - તો સારુ, તુ મારું માથુ દબાવી આપ, હું તારું ગળુ દબાવી આપું છુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક - ઈંગ્લિશ ચેનલ ક્યાં સ્થિત છે ?
વિદ્યાર્થી - સાહેબ, ખબર નથી, કારણ કે મારા ટેલીવિઝન પર આ પકડાતી નથી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો