શુક્રવાર, 10 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 294

એક સ્ત્રીને પતિની કબર પર પંખો કરતી જોઈ પોપટે પૂછ્યું તમે તમારા પતિને ખૂબ પ્રેમ કરતા હતા, હજી પણ તેનો ખ્યાલ રાખો છો.
સ્ત્રી - અમારામાં રિવાજ છે કે પતિની કબર સૂકાય નહી ત્યાં સુધી બીજા લગ્ન નથી કરી શકાતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'તારા પતિ ક્યાં નોકરી કરે છે ?'
'એ તો બેંક સાફ કરે છે.'
'હેં અલી, તે તારા પતિ ઝાડુવાળા છે કે પછી મેનેજિંગ ડિરેકટર છે ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - બેવકૂફ કોણે કહે છે ?
બંતા - મારી નજરમાં બેવકૂફ એ છે જે પોતાની વાત વિચિત્ર રીતે કહે છે અને એ માણસ જે વાત સાંભળે છે અને તેને વાત બિલકુલ સમજાતી નથી, કંઈ સમજાયુ ?
સંતા - નહી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો