સોમવાર, 20 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 299

લગ્ન પહેલા લોકો શુ કરે છે ? સંતાએ બંતાને પૂછ્યુ
બંતા બોલ્યો - ભવિષ્ય વિશે વિચારીને ખુશ થાય છે.
અને લગ્ન પછી ?તેણે ફરી પૂછ્યુ
અતીતને યાદ કરીને રડે છે - બંતાએ ચોખવટ કરી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સેલ્સમેન : 'તમે કઈ કંપનીનો સાબુ, પેસ્ટ, ટુથબ્રશ અને શેવિંગ ક્રીમ વાપરો છો ?'
રમેશ : 'બાબાનો સાબુ, બાબાની પેસ્ટ, બાબાનું ટુથબ્રશ અને બાબાની શેવિંગ ક્રીમ.
સેલ્સમેન : 'શું આ 'બાબા' બહુ મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય કંપની છે ?'
રમેશ : 'ના… ના, બાબા તો મારો રૂમ પાર્ટનર છે…'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ પત્ની વચ્ચે ઝગડો થઈ રહ્યો હતો.
પત્ની(ગુસ્સામાં)- તમે લગ્ન પછી મને શુ સુખ આપ્યુ, શુ આપ્યુ છે મને ?
પતિ - બે બાળકો તો આપી દીધા બીજુ શુ આપુ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો