રવિવાર, 12 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 295

શિક્ષક - 100 માણસો માટે 8 કિલો દાળ જોઈએ તો 125 માણસો માટે કેટલી દાળ જોઈએ ?
એક વિદ્યાર્થી - સર 8 કિલો દાળથી જ ચાલી જશે બસ, એમાં થોડું વધુ પાણી નાખવું પડશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પહેલો મિત્ર-જો મને કોઈ વાતનો જવાબ આપવો હોય તો મને દિલથી આપવો જોઈએ કે દિમાગથી.
બીજો મિત્ર - જે તારી પાસે હોય તેના વડે આપજે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક - જે વિદ્યાર્થી મારી લાકડી શોધી આપશે તેને હું 20 રૂપિયા ઈનામ આપીશ.
બંટી - સર, ઈનામ થોડું વધારે આપોને, કારણકે 25 રૂપિયા તો લાકડીને સંતાડવા માટે મળ્યાં છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો