ગુરુવાર, 2 ઑગસ્ટ, 2012

Gujarati Joke Part - 290

રાતે અચાનક ભૂકંપ આવ્યો અને ટુનટુન પથારીમાંથી નીચે પડી ગઈ. તે સમયે જ પતિની ઉંધ ઉડી ગઈ, તે બોલ્યો - કમાલ કરે છે, આ રીતે રાતે જમીન હલાવીશ હુ ક્યાં ઉધીશ ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક ગપ્પીદાસ : ત્યાં જો પેલો અમેરિકન ચંદ્ર પર જઈ રહ્યો છે.
બીજો ગપ્પીદાસ : અરે યાર, કેવી રીતે જોઉ? ચશ્માં હું ચંદ્ર પર ભૂલી આવ્યો છું.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બેંક મેનેજર (ગ્રાહકને)- તમારો ચેક મળી ગયો.
વ્યક્તિ - જી હા, એક વાર નહી બે વાર મળ્યો.
મેનેજર - બે વાર કેવી રીતે ?
વ્યક્તિ - એકવાર તમારી પાસેથી, બીજીવાર પોસ્ટ દ્વારા
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો