ગુરુવાર, 4 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 316

ભિખારી : 'બહેન, એક આઠ આના આલોને !'
સ્ત્રી : 'અત્યારે, શેઠ ઘરમાં નથી.'
ભિખારી : 'શું બેન ! ઘરમાં તમારી આઠ આના જેટલી કિંમત પણ નથી ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - જાણો છો, પ્રત્યેક પુરૂષના જીવનમાં ફક્ત બે વખત એવા આવે છે, જ્યારે તે કોઈ પણ સ્ત્રીને સમજી શકતો નથી.
પત્ની - ક્યારે ?
પતિ - એક તો લગ્ન પહેલાં, અને બીજો લગ્ન પછી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ઠોઠ વિદ્યાર્થી - સર, મને શૂન્ય માર્ક તો મળવા ન જોઈએ, એમ મને લાગે છે.
શિક્ષક - મને પણ એવુ જ લાગે છે, પણ હું લાચાર છુ. શૂન્યથી ઓછા માર્ક આપવાનો મને અધિકાર નથી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો