શનિવાર, 27 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 323

પત્ની(દયાની ઈચ્છાથી) મને એવો શક છે કે મારા પતિ પોતાની નવી સ્ટેનોને પ્રેમ કરી રહ્યા છે.
નોકરાણી - હું નથી માની શકતી. તમે મને બળાવવા આવી વાતો કરી રહ્યા છો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'મારા અને મારી પત્નીના વિચારો મળતા હોય છે.'
'એ કેવી રીતે ? ટેલિપથી ?'
'ના. પહેલા એ વિચારે છે, પછી હું પણ એ જ રીતે વિચારું છું.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર - સાંજે સમુદ્રનું પાણી ગરમ કેમ થઈ જાય છે ?
એક વિદ્યાર્થી - કેમકે સાંજે સૂરજ એમાં ડૂબી જાય છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો