મંગળવાર, 23 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 321

સંતા- બંતા, તુ વારેઘડીએ તારી પેંટ ઉપર ના ચઢાવ્યા કરીશ, ખરાબ લાગે છે.
બંતા- જો હું પેંટ ઉપર નહી ખેંચુ તો તને વધુ ખોટું લાગશે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

માતા કરતાં પણ લેક્ચરર કેમ મહાન છે ?
કારણ કે મા તો કેવળ એક બાળકને હાલરડું ગાઈને ઊંઘાડી શકે છે, જ્યારે લેક્ચરર એકસાથે 100-150ને વગર હાલરડે સૂવડાવી શકે છે !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક મહિલાએ થાનેદારને કહ્યું - મારા પતિએ મારા પર હાથ ઉપાડવાની હિમંત કરી, તમે તેમની રિપોર્ટ લખો.
થાનેદારે પૂછ્યું - તમારા પતિ પહેલવાન છે શુ ?
મહિલા એ જવાબ આપ્યો - ક્યાનો પહેલવાન, પત્નીના હાથનો રોજ માર ખાધા પછી કોઈ ડરપોક પણ કોઈને નથી કહેતો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો