બુધવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 325

પત્ની - મને ગોલ્ડવાળો હીરા જડેલો હાર અપાવી દો, તો હુ તમને સાત જન્મો સુધી પ્રેમ કરીશ.
પતિ - હાર સાથે કંગન પણ અપાવી દઈશ, પણ એક સરતે તુ આપણી મુલાકાત આ એક જ વર્ષ પૂરતી રાખે, આ પછી હુ સહી નહી શકુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પુરૂષ - તમે સ્ત્રીઓ વ્યવસ્થિત કપડાં પહેરો એ માટે કોઈ સરળ ઉપાય છે ખરો ?
સ્ત્રી - હા છે.
પુરૂષ - શુ છે ?
સ્ત્રી - એ જ કે પુરૂષોને દુનિયામાંથી વિદાય આપી દેવી જોઈએ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

શિક્ષક : પાણીમાં રહેતા પાંચ પ્રાણીઓનાં નામ આપો.
છોટા બંટાસિંહ : ફિશ
શિક્ષક : શાબાશ ! હવે બીજાં ચાર કહે.
છોટા બંટાસિંહ : ફિશ દા પુત્તર, ફિશ દી કુડી, ફિશ દા પાપા, ઔર ફિશ દી મા !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો