ગુરુવાર, 25 ઑક્ટોબર, 2012

Gujarati Joke Part - 322

રામ : 'શું ? તારાં લગ્ન છળકપટથી થયાં છે ? કઈ રીતે ?'
શ્યામ : 'જે બંદૂકની અણીએ મને પરણાવ્યો હતો, તે બંદૂકમાં કારતૂસ જ નહોતી !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ડોક્ટર - દિલ ખોલીને હસવું જોઈએ.
રાજેશ - મેં તો અત્યાર સુધી લોકોને મોં ખોલીને જ હસતાં જોયા છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'તમે આરામથી આરામ લો છો પણ આરામમાંથી આરામ નથી લેતાં!'
'હા. હું આરામથી આરામ લઈ શકું છું. આરામમાંથી મને આરામ મળી રહે છે, આરામમાંથી આરામ લેવાની જરૂર નથી પડતી.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો