મંગળવાર, 9 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 356

સંતાસિંહ એક મકાનને હોટલ માની અંદર ઘૂસ્યા અને જોરથી બૂમ મારીને ઑર્ડર આપ્યો : 'એક લસ્સી લાના…'
ત્યાં ટેબલ પાછળ બેઠેલ માણસે કહ્યું : 'સીસ…. આ લાઈબ્રેરી છે.'
સંતાએ માફી માગી અને ધીમેથી કહ્યું : 'એક લસ્સી લાના….'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગૃહિણી : 'માફ કરો. અમે ફેરિયાઓ પાસેથી કોઈ વસ્તુ ખરીદતા નથી.'
ફેરિયો : 'મેડમ, તો તો મારી પાસે એક એવી ચીજ છે જેની તમે ના નહિ કહી શકો.'
ગૃહિણી : 'એવું તે વળી શું છે?'
ફેરિયો : 'ફેરિયાઓએ અંદર આવવું નહિ'નું બોર્ડ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સવાલ - એક જહાજમાં 900 સરદાર હતા. સમુદ્રની વચ્ચે જહાજ ઉભુ રહ્યુ, પણ બધા સરદાર ડૂબી ગયા, કેમ ?
જવાબ - સમુદ્રમાં જહાજ રોકાતા બધા સરદાર તેને ધક્કો મારવા સમુદ્રમાં ઉતરી પડ્યા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો