સોમવાર, 15 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 359

પત્ની (ગુસ્સાથી)- 'ભગવાન જ્યારે અક્કલ વેચી રહ્યાં હતાં, ત્યારે તમે ક્યાં ગયેલા?'
પતિ (નિશ્ચિંતતાથી)- 'હું તારી સાથે ફેરા લઈ રહ્યો હતો.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ(ગુસ્સેથી) - કેમ આજે તુ ફરી પેલા મીનાભાભી જોડે ઝઘડી ?
પત્ની - અરે ના હવે, મારો તો આઠ દિવસથી એક જ ઝઘડો ચાલે છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સોનુ : પપ્પા, આપણે કાલે માલામાલ થઈ જઈશું.
પપ્પા : ઓહો! પણ કેવી રીતે બેટા?
સોનુ : કાલે સ્કૂલમાં ગણિતના ટીચર પૈસામાંથી રૂપિયા બનાવતા શીખવાડવાના છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો