રવિવાર, 21 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 362

પોપટ -આજે જીવનમાં પહેલી વખત એલાર્મ ઘડિયાળને લીધે મારી ઊઘ ખૂલી.
મિત્ર - કેમ અત્યાર સુધી એલાર્મનો અવાજ કાને નહોતો પડતો.
પોપટ -ના, એવું નથી પણ આજે પત્નીએ ઘડિયાળ મારા માથા પર મારી.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

નટુ : 'તને ખબર છે ? મારી પત્ની દેવી છે. '
ગટુ : 'દેવી તો મારેય છે, પણ લ્યે કોણ ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સુરેશ કીડા, મકોડા અને પશુપંખી વેચતા દુકાનદારને ત્યાં ગયો.
રમેશ : 'તમે માંકડ અને ઊંદરડા રાખો છો ?'
દુકાનદાર : 'હા, કેટલા આપું ?'
રમેશ : 'સો માંકડ અને પચાસ ઊંદરડા.'
દુકાનદાર : 'સો માંકડ ! પચાસ ઊંદરડા ! આટલા બધાનું તમારે શું કરવું છે ?'
રમેશ : 'ઘર ખાલી કરવાનું છે. મકાનમાલિકે કહ્યું છે કે ઘર જેવું હતું એવું પાછું કરી આપજો.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો