શનિવાર, 13 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 358

સંતા (પ્રેમિકાને) તને સંગીતનો શોખ છે ?
પ્રેમિકા - હા.
સંતા- કયું વાદ્યાયંત્ર વગાડે છે ?
પ્રેમિકા - ગ્રામોફોન.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બે મિત્રો ઝઘડી રહ્યા હતા. એક મિત્રે ઉગ્ર થઈને બીજા મિત્રને કહ્યું. 'તું મારી વાત સમજતો કેમ નથી ? મને લાગે છે કે તારા મગજમાં ભૂસું ભરાયેલું છે.'
બીજા મિત્રે શાંતિથી કહ્યું : 'મારા મગજમાં ભૂંસું ભરાયેલું છે, તેથી જ સ્તો તું ક્યારનો મારું મગજ ખાધા કરે છે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા (બંતાને) - આ શુ કરી રહ્યો છે ?
બંતા - ફાંસી લગાવી રહ્યો છુ.
સંતા - તો દોરડું કમર પર કેમ બાંધ્યું છે.
બંતા - ગળામાં બાંધીશ તો ગૂંગળામણ થશે ને.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો