ગુરુવાર, 4 એપ્રિલ, 2013

Gujarati Joke Part - 354

છગન : અલ્યા તું બધા 'એસ.એમ.એસ' મને બે-બે વાર કેમ મોકલે છે ?
મગન : એ તો એટલા માટે કે કદાચને તું એક ફોરવર્ડ કરી દે તો બીજો તો તારી પાસે રહે ને !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ચંપા : 'મારા ગગા માટે વિટામીનની ગોળી આલો ને !'
કેમિસ્ટ : 'ક્યા વિટામિનની એ, બી, સી કે ડી ?'
ચંપા : 'ગમે તે આલો ને. એને હજી એ-બી-સી-ડી નથી આવડતી !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ બેહોશીમાંથી ધીરે ધીરે ભાનમાં આવતા બબડવા લાગ્યો :
'હું ક્યાં છું ? સ્વર્ગમાં આવી ગયો કે શું ?'
પત્ની : ના, ના. તમે હજુ મારી પાસે જ છો !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો