ગુરુવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2013

Gujarati Joke Part - 385

એક હજામની દુકાને બોર્ડ લગાડવામાં આવ્યુ હતુ અહી માત્ર એક રૂપિયામાં વાળ કાપી આપવામાં આવશે.
બીજા હજામે બોર્ડ લગાવ્યુ - બિનઅનુભવી લોકોએ કાપેલા ઉંધા-છતા વાળને અહીં માત્ર બે રૂપિયામાં સુધારી અપાય છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - ચાલ આજે આપણે બહાર જઈને ચા પીશુ
પત્ની - કેમ, તમે એમ સમજો છો કે હું ચા બનાવી-બનાવીને કંટાળી ગયો છુ ?
પતિ - અરે નહી, હુ રોજ કપ-રકાબી ધોઈ ધોઈને કંટાળી ગયો છુ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મમ્મી એ ગુસ્સે થઈને પપ્પૂને પૂછ્યું - કબાટમાં મે ગઈકાલે રાતે બે લાડવા મુક્યાં હતા, તો એક જ કેમ રહી ગયો.?
પપ્પુ બોલ્યો - માઁ, એક એટલા માટે રહી ગયો કે મને બીજો લાડવો અંધારામાં દેખાયો જ નહિ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો