રવિવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2013

Gujarati Joke Part - 397

પુત્રએ પૂછ્યુ - પપ્પા, તમે અંધારાથી ગભરાવો છો ?
પપ્પા - નહી બેટા ?
પુત્ર - વાદળ, વીજળી અને અવાજથી ?
પપ્પા - બિલકૂલ નહી.
પુત્ર - શાબાશ પપ્પા, મતલબ તમે મમ્મી સિવાય કોઈનાથી નથી ગભરાતા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બે ગાંડા એક ખાટલા પર સૂતા હતા. એક બોલ્યો - યાર, મારી પાસે કોઈ સૂતુ છે.
બીજો ગાંડો - તું એને નીચે ધક્કો માર.
પહેલાએ બીજા પાગલને ધક્કો માર્યો અને બોલ્યો - મેં એને પાડી દીધો, હવ પાસે આવીને સૂઈ જા.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ગંભીર હાલતમાં પહોંચેલા દરદીની વિદાય લેતાં દાકતર ઉમંગભેર બોલ્યા, 'કાલે હું તમને પાછો મળીશ.'
'બેલાશક, આપ તો મને મળશો જ.' દરદીએ જવાબ દીધો. 'પણ હું આપને મળી શકીશ ખરો ?'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો