સોમવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2013

Gujarati Joke Part - 387

સંસ્કૃતના શિક્ષકે બાળકોની પરીક્ષા લેવાના ઈરાદે પૂછ્યુ કે બતાઓ કે એ શુ છે જે કદી નથી મરતો, જેને આગ બાળી નથી શકતી, જેને કોઈ નષ્ટ નથી કરી સકતુ ?
ફિલ્મી હીરો સર, એક બાળકે તરતજ જવાબ આપ્યો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બે મિત્રો રસ્તેથી જઈ રહ્યા હતા, રસ્તામાં તેમને બે બોમ્બ પડેલા જોયા.
પહેલો મિત્ર - ચાલ, આ બોમ્બ પોલીસને આપી દઈએ.
બીજો મિત્ર - પણ એકાદ રસ્તામાં ફૂટી ગયો તો ?
પહેલો મિત્ર - ખોટું બોલવાનુ કે એક જ મળ્યો હતો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - હું કેટલી મૂરખ હતી કે મે તમારા જેવા માણસ સાથે લગ્ન કરી લીધા.
પતિ - હા, હુ પણ આ વાત જાણતો હતો, પરંતુ શુ કરુ ત્યારે મારા પર પ્રેમનો નશો એટલો છવાયેલો હતો કે હુ આ વાતની નોંધ જ ન લઈ શક્યો.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો