શુક્રવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2013

Gujarati Joke Part - 396

મમ્મી - અરે, બંટી જરા બજારમાંથી કપૂર તો લઈ આવ.
બંટી - અરે પણ એ તો બતાવો કે ક્યો કપૂર લાઉં ? શકિત કપૂર, અનિલ કપૂર, કે શાહિદ કપૂર લાઉં.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મમ્મી - ખબર છે, બેંકમાં સર્વિસ કરતી અમારી પેલી નવી આંટીનુ નામ મને આજે ખબર પડી ગયુ.
મમ્મી - કેવી રીતે ?
ટિંકૂ - હુ આજે જ્યારે પપ્પા સાથે બેંક ગયો હતો ત્યારે મેં એ આંટીને જોયા, તેઓ ત્યાં કામ કરી રહ્યા હતા. અને તેમની સામે કાઉંટર પર તેમની નેમ પ્લેટ પણ મૂકી હતી જેની ઉપર લખ્યુ હતુ 'ચાલુ ખાતુ'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

માઁ એ બાળકોને ભેગા કરીને કહ્યુ - જે અઠવાડિયામાં સૌથી વધુ આજ્ઞાકારી હશે તેને અઠવાડિયાના અંતે ઈનામ મળશે.
બાળકોએ આ પ્રસ્તાવનો વિરોધ કરતા કહ્યુ - આ વખતે આ ઈનામ પિતાજી સિવાય કોઈને નહી મળે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો