મંગળવાર, 29 જૂન, 2010

ગરીબી અને ગરીબો


માફ કરજો નેતાજી ગરીબી ની જગ્યાએ ગરીબો હટાવો એવુ લખાઇ ગયુ હતુ!!!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો