શનિવાર, 5 જૂન, 2010

Gujarati Joke Part - 38

એકવાર સંતાએ રોડ પર બહુ બધાને દોડતા જોયાં. એ જોઈને તેમને બાજુ પર ઉભેલા બંતાને પૂછ્યુ - આ બધા કેમ દોડી રહ્યા છે ?
બંતા - મેરેથોન દોડ યોજાઈ રહી છે.
સંતા - તેનાથી તેમને શુ ફાયદો થવાનો છે ?
બંતા - જે જીતશે તેને ઈનામ મળશે.
સંતા - તો પછી બીજા કેમ દોડી રહ્યા છે ?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક દિવસ સંતાએ બંતાને પૂછ્ય - તે આજ સુધી લગ્ન કેમ ન કર્યા ?
તેણે હસતા- હસતા જવાબ આપ્યો - જેણે રામ રાખે તેણે કોણ ચાખે ?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પોસ્ટ ઑફિસના કલાર્કે ગ્રાહકને કહ્યું, 'ભાઈ, તમે જે કવર પોસ્ટ કરવા માગો છો તેનું વજન વધુ હોવાથી તમારે વધારાની એક રૂપિયાની ટિકિટ લગાડવી પડશે…..!'
ગ્રાહક બોલ્યો : 'પણ એમ કરવાથી તો કવરનું વજન હજી પણ વધી જશે ને !'


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો