શનિવાર, 23 ઑક્ટોબર, 2010

Gujarati Joke Part - 101

બટુક : 'મમ્મી, પરી ઊડી શકે ?' મમ્મી : 'હા બટુક, પણ તું શા માટે પૂછે છે ?' બટુક : 'આપણી નવી કામવાળી ઊડી શકે ? પપ્પા તેને પરી કહેતા હતા.' મમ્મી : 'એ પરી કાલે ઊડી સમજ !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
પોસ્ટ ઑફિસની ભરતીની પરીક્ષા વખતે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો : 'પૃથ્વીથી ચંદ્ર કેટલો દૂર છે ?' એક ઉમેદવારે જવાબ લખ્યો : 'જો પૃથ્વી પરથી ચંદ્ર પર ટપાલ આપવા જવાનું હોય તો મારે આ નોકરી નથી કરવી ….'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
શેઠાણીએ નોકરને પૂછ્યુ - મારા ગયા પછી તે ફ્રીજ સાફ કર્યુ ? નોકર - હા, દાળ બગડી ગઈ છે, પણ વ્હીસકીનો સ્વાદ સારો છે.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો