રવિવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2010

Gujarati Joke Part - 81

હોમિયોપેથી ડૉકટર : બહેન, હું તમને આ ચાર પડીકી આપું છું. તમારે દરરોજ એક પડીકી લેવી.
મહિલા : ડૉકટર સાહેબ, આ વખતે પાતળા કાગળમાં બાંધજો. ગયા વખતે પડીકી ગળવાથી ગળામાં ખૂબ તકલીફ પડી હતી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટીચર - પપ્પુ બતાવો અકબરંનું શાસન ક્યાંથી ક્યાં સુધી ફેલાયેલુ છે.
પપ્પુ - સર, અમારી ઈતિહાસના પુસ્તકમાં પેજ નંબર 110 થી 117 સુધી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

બંતાએ સાઈકલની નવી દુકાન ખોલી હતી. સંતા નામનો એક ઘરાક તેની દુકાને આવ્યો.
સંતા - મારે સાઈકલ ખરીદવી તો છે, પણ સરળ હપ્તેથી.
બંતા - કંઈ વાંધો નહી, બોલો, પહેલાં હેંડલ લઈ જશો કે પૈંડલ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો