શનિવાર, 16 ઑક્ટોબર, 2010

Gujarati Joke Part - 86

વકીલ : 'તલ્લાક કરવાના રૂ. 10,000 થશે.'
પતિ : 'પાગલ તો નથી થઈ ગયા ને ? શાદી કરવાના તો માત્ર રૂ. 100 જ થયેલા અને હવે તલ્લાકના રૂ. 10,000 ?
વકીલ : 'જોયું ? સસ્તામાં લેવાનું પરિણામ જોયું ને ?'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

સંતા - યાર, આપણે ફટકડા સળગાવીએ છીએ તો પહેલા પ્રકાશ દેખાય છે અને પછી અવાજ સંભળાય છે, આવું કેમ ?
બંતા- અરે યાર, આવું એટલા માટે હોય છે કારણ કે આપણી આંખો આગળ છે અને કાન પાછળ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

અમુક ઊગતા કવિઓની પ્રશસ્તિ જ્યાં થઈ રહી હતી તેવા એક સમારંભમાં કેટલાક હમદર્દો બોલી ઊઠ્યા : 'પ્રેમાનંદો ને ન્હાનાલાલો ભુલાઈ ગયા હશે ત્યારે પણ એ વંચાશે.'
'હા' છેવાડેથી એક બુઝર્ગે ટમકું મૂક્યું, '-પણ ત્યાં સુધી નહિ.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો