રવિવાર, 10 ઑક્ટોબર, 2010

Gujarati Joke Part - 84

મમ્મી - જો પિંટું, તુ હંમેશા ખરાબ બાળકો સાથે રમે છે, તું સારા બાળકો સાથે કેમ નથી રમતો?
પિંટું- શું કરું મમ્મી, સારા બાળકોની મમ્મીઓએ સારા બાળકોને મારી સાથે રમવાની ના પાડી છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ -હવે તમે ઝગડો બંધ કરો હું શાંતિ સાથે રહેવા માંગુ છુ.
પત્ની-તમે રહો શાંતિ સાથે હું રમણ સાથે રહેવા માંગુ છુ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

મહેશ ભટ્ટે સલમાનને પૂછ્યુ - જો કોઈ 1945મા જન્મયો હોય તો તેની ઉંમર શુ હોય ?
સલમાન બોલ્યો - ઉમંર ત્યારેજ બતાવી શકાય જ્યારે ખબર પડે કે તે સ્ત્રી છે કે પુરૂષ. કારણકે એક જ વર્ષે જન્મેલા સ્ત્રી પુરુષની વચ્ચે ઓછામાં ઓછુ દસ વર્ષનુ અંતર હોય છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો