ગુરુવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2010

Gujarati Joke Part - 90

ઠોઠ વિદ્યાર્થી - સર, મને શૂન્ય માર્ક તો મળવા ન જોઈએ, એમ મને લાગે છે.
શિક્ષક - મને પણ એવુ જ લાગે છે, પણ હું લાચાર છુ. શૂન્યથી ઓછા માર્ક આપવાનો મને અધિકાર નથી.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'પપ્પા, હું પાસ થાઉં તો તમે મને શું અપાવશો ?'
'સાયકલ'
'ને નાપાસ થાઉં તો ?'
'રિક્ષા'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની - સામેની બારીમાં જે પોપટ-મેના બેઠા છે,તે રોજ અહીં આવે છે. સાથે-સાથે બેસે છે અને પ્રેમાલાપ કરે છે અને એક અમે છે કે દિવસભર લડતાં રહે છે.
પતિ - પણ તે એ વાતનું ધ્યાન નથી રાખ્યું કે આ પોપટ અને મેનાની જોડીમાં પોપટ તો હંમેશા એ જ રહે છે, પણ મેના રોજ નવી આવે છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો