ગુરુવાર, 5 જુલાઈ, 2012

Gujarati Joke Part - 278

પતિ - આજે કોણ જાણે કોનુ મોઢુ જોયું હતુ કે આખો દિવસ ખાવાનું ન મળ્યું.
પત્ની - મારુ માનો તો, બેડરુમમાંથી અરીસો હટાવી લો, નહિ તો રોજે-રોજ આ જ ફરિયાદ રહેશે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

કાકા અને કાકી આબુ માઁ ફરવા ગયા. કાકા અઁગ્રજી ભણેલા નહી અને કાકીએ તો કોલેજ કરેલી. નખી સરોવર જોવા ગયા. સરોવર જોઇ કાકી કહે "નાઈસ" કાકા કહે લે તમે નાસો તો હુઁ પણ નાઈસ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો