સોમવાર, 9 જુલાઈ, 2012

Gujarati Joke Part - 280

ગ્રામ પંચાયતની કચેરીમાં એક શિક્ષિત માણસને નોકરીએ રાખવાનો હતો. ગામના સરપંચે ઉમેદવારને પૂછ્યું : 'કેટલું ભણ્યા છો ?'
'જી, હું ગ્રેજ્યુએટ છું.'
'એ તો સમજ્યા પણ મેટ્રિક થયા છો કે નહિ ?'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક છોકરાએ પોતાના પિતાજીને પૂછ્યુ - પિતાજી, એક માણસ એકથી વધુ લગ્ન કેમ નથી કરી શકતો ?

પિતાએ જવાબ આપ્યો - બેટા મોટો થઈને તુ જાતે સમજી જઈશ કે જે માણસ પોતાની રક્ષા નથી કરી શકતો તેની રક્ષા કાયદો કરે છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'આ ભર ઉનાળામાં ઊનનાં સ્વેટર વેચવાનો ધંધો કેમ શરૂ કર્યો ?'
'એટલા માટે કે અત્યારે એમાં હરીફાઈ નથી !'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો