સોમવાર, 30 જુલાઈ, 2012

Gujarati Joke Part - 289

શિક્ષક - બોલો બાળકો, ઈશ્વર ક્યા વસે છે ?
માયા - સાહેબ, મને લાગે છે કે ઈશ્વર મારા બાથરૂમમાં વસે છે.
શિક્ષક - તને એવુ કેમ લાગે છે ?
માયા - કારણ કે રોજ સવારે મારા પપ્પા બૂમો પાડે છે - અરે ભગવાન, તુ હજુ બાથરૂમમાં જ છે.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પુત્ર- પપ્પા, શુ તમે આંખો બંધ કરીને પણ સહી કરી શકો છો ?
પપ્પા- હા, હા, ખૂબ જ સહેલાઈથી.
પુત્ર- તો પછી આંખો બંધ કરીને મારા રિપોર્ટ પર સહીં કરી દો ને.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પત્ની (પતિને)- 'આ ઘર, ફર્નિચર, મિલકત બધું મારા પિતાએ આપ્યું છે, તમારા આ ઘરમાં છે શું?'
રાત્રે ઘરમાં ચોર ઘૂસી આવ્યાં. પત્નીએ પતિને જગાવ્યો, પણ પતિએ કહીને પડખું ફેરવીને સૂઈ ગયો કે મારું આ ઘરમાં છે શું.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો