ગુરુવાર, 26 જુલાઈ, 2012

Gujarati Joke Part - 287

પોલીસમાં સિપાહીની ભરતી પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો - જો લોકોની ભીડ એકત્ર થઈને ગડબડ કરી રહી હોય તો તે ભીડને વિખેરવા તમે શુ કરશો ?
હું ફાળો ઉઘરાવવાનુ શરૂ કરી દઈશ - ઉમેદવાર બોલ્યો

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ઑફિસનો મેનેજર : 'આ ટેબલ પરની ધૂળ તો જુઓ ! જાણે પંદર દિવસથી એને સાફ જ કર્યું નથી.'
કામવાળી : 'સાહેબ, એમાં મારો વાંક કાઢશો નહિ. હું તો હજી આઠ દિવસથી જ અહીં આવી છું.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

જેલર : શું તને તારાં ઘરવાળાંની યાદ નથી આવતી ?
કેદી : એ બધાં તો આ જેલમાં જ છે, સાહેબ !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો