સોમવાર, 10 મે, 2010

Gujarati Joke Part - 25

છગન : 'મારો કૂતરો મારા જેટલો જ સમજદાર છે !'
મગન : 'કોઈને કહેતા નહિ ક્યાંક તમારે કૂતરો વેચવાનો થાય તો તકલીફ પડશે.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

એક પ્રોફેસર એક વખત નાનકડા એક ગામમાં લટાર મારવા નીકળ્યા હતા. ત્યાં તેમણે જોયું તો એક ઘાંચી ઊંઘતો હતો અને બળદ ઘાણીએ ફર્યા કરતો હતો.
પ્રોફેસરને એ જોઈને નવાઈ ઊપજી. થોડી વારે ઘાંચી જાગ્યો ત્યારે પ્રોફેસરે તેને પૂછ્યું, 'ભાઈ, તમે ચાલુ ઘાણીએ ઊંઘી જાઓ છો પણ કોઈવાર બળદ લુચ્ચાઈ કરીને ફરતો બંધ જ થઈ જાય તો તમને ખબર શી રીતે પડે ?'
'સાહેબ, એ પ્રોફેસર નથી, બળદ છે બળદ !'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

પતિ - મારા રહેતા તારે ક્યારેય કોઈ ચોર-લૂંટારાથી ડરવાની જરૂર નથી.
પત્ની - કેમ, તમે કરાટે ચેમ્પિયન છો ?
પતિ - ના, પણ મને દોડમાં ધણા ગોલ્ડમેડલ મળ્યા છે, એવું કાંઈ જોખમ હશે તો હુ ભાગીને પોલીસને જાણ કરી દઈશ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો